logotype
logotype
Przes?anie

Harmonia - (z j?z. greckiego) "zgodno??", "porz?dek", "?ad"

D?wi?k, za pitagorejczykami, jest harmonijny, poniewa? odleg?o?ci sfer tworz? harmonijn? proporcj?. Przez proporcj? mo?emy wyrazi? nasz? relacj? z naszym najbli?szym otoczeniem jak rwnie? ze wszech?wiatem. Zatem moim zadaniem jest zbli?anie si? do harmonijnej proporcji w instrumencie.

Realizuj?c zadanie stroiciela-korektora fortepianw i pianin, stosuj? definicj? Hipokratesa "po pierwsze nie szkodzi?". Mam tu na uwadze cz?sto spotykane starsze egzemplarze instrumentw, te powy?ej 50-tki czyli roczniki z wczesnego okresu powojennego. W?a?nie wtedy, w ca?ej niemal Europie ruszy?y na nowo po okresie II wojny ?wiatowej, produkcje pianin i fortepianw w odbudowanych fabrykach i warsztatach. Cz?sto spotykam si? te?, podczas wykonywanej ekspertyzy, ?e instrument posiada nie jeden lecz r?ne numery umieszczone na elementach obudowy, mechanizmu klawiaturowego i tzw. mechanice. O tym i innych aspektach posiadania instrumentu zarwno dawnego jak te? wsp?czesnego ch?tnie podziel? si? z Pa?stwem na kolejnych zak?adkach mojej nowej strony (aktualnie modyfikowanej) oraz za po?rednictwem adresu e-poczty Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i telefonu rzecz jasna 530 888 060

ZAPRASZAM